Transport materiałów niebezpiecznych ADR

Mamy doświadczenie w transporcie materiałów niebezpiecznych ADR. Towary tego typu to wszystkie produkty czy substancje, które w wyniku niewłaściwego postępowania z nimi, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dla środowiska naturalnego. Transportowi ADR podlegają wszystkie materiały niebezpieczne – trujące, żrące, promieniotwórcze, zakaźne i wybuchowe.

Przewóz ładunków niebezpiecznych to skomplikowany i wymagający proces. W celu jego zrealizowania konieczne jest spełnienie określonych wymagań, uzyskanie zezwoleń oraz licencji. Materiały niebezpieczne mogą być przewożone wyłącznie przez przeszkolonych kierowców i w odpowiednio oznakowanych pojazdach.

Nasza firma spełnia wszystkie restrykcyjne wymogi, dzięki czemu możemy sprawnie i kompleksowo realizować każde zlecenie ADR. Działamy z zachowaniem najwyższych standardów, przestrzegając norm prawnych i restrykcji oraz z zachowaniem dużej ostrożności.

materiały niebezpieczne 2

 

Jak przewozimy towary niebezpieczne?

Dysponujemy odpowiednimi pojazdami, które spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa pozwalające na transport materiałów specjalnych, przeszły przegląd i uzyskały zezwolenie na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR. Zapewniamy, że nasze pojazdy przeznaczone do tych zadań spełniają przepisy prawa o ruchu drogowym, a także wymagania zawarte w europejskiej umowie ADR oraz polskiej ustawie o przewozie materiałów niebezpiecznych.

Nasi kierowcy są przeszkoleni i mają odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia, które dopuszczają ich do przewozu odpadów i materiałów niebezpiecznych zgodnie z umową ADR. Ponadto oferujemy także doradztwo na każdym etapie przygotowywania przewozu ładunków oraz pomoc w skompletowaniu i wypełnieniu wymaganych dokumentów.