Jak wygląda procedura celna w transporcie drogowym?

Międzynarodowy handel towarami to ogromny rynek, z którego każdego dnia korzystają miliony podmiotów na całym świecie. Związane z tym przewozy drogowe stanowią podstawowy element tego procesu, jednakże towarzyszy im konieczność przejścia przez odprawę celną.

Odprawa celna – podstawowe informacje

Odprawa celna to proces kontrolowania towarów oraz dokumentacji związanej z importem i eksportem między różnymi terytoriami celno-podatkowymi. Celem tej procedury jest zapewnienie prawidłowego rozliczenia należności podatkowych oraz właściwego wykonywania obowiązków wynikających z przepisów celnych. W praktyce oznacza to, że odprawa celna pozwala na monitorowanie przepływu towarów na granicach oraz sprawdzanie, czy są one zgodne z obowiązującymi regulacjami. Procedura celna jest nieodłącznym elementem międzynarodowych usług spedycyjnych, a jej przepisy mają na celu zarówno ochronę interesów gospodarczych, jak i zdrowotnych czy środowiskowych.

Dokumenty niezbędne do odprawy celnej

Każda odprawa celna wymaga przedstawienia odpowiednich dokumentów, które umożliwią potwierdzenie zgodności przewożonych towarów z obowiązującymi przepisami. Kluczowy znaczenie ma tutaj tzw. dokument celny, najczęściej będący formularzem SAD. W praktyce może to być także elektroniczny dokument administracyjny (e-SAD). W zależności od konkretnego przypadku wymagane mogą być również inne dokumenty, takie jak faktury handlowe, świadectwa pochodzenia towarów, certyfikaty jakości czy atesty sanitarno-weterynaryjne.

Procedura celna w transporcie drogowym – etapy i przebieg

W przypadku transporcie drogowego procedura celna rozpoczyna się w momencie zgłoszenia towaru do kontroli przez przewoźnika lub spedytora. W Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt terminali odpraw celnych, które obsługują różnego rodzaju przewozy, zarówno samochodowe, jak i kolejowe czy lotnicze. Po zgłoszeniu towaru do kontroli celnej należy przedłożyć wymagane dokumenty oraz udokumentować wartość przewożonych produktów. Następnie, w przypadku braku uwag ze strony służb celnych, proces ten zakończony jest wydaniem zgody na opuszczenie obszaru celnego.

Warto pamiętać, że procedura celna może być różnorodna i zależeć od wielu czynników.